Vannpartiet

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk

Vannpartiet er en radikal utstikker av kystpartiet. De mener alle Norges problemer ville blitt løst av en eneste stor flodbølge. Partiet ledes av Jan Gelius, som ved flere anledninger har uttalt at: "Gud lot Moses skille vannet, og regnet falle. han vil også tilgi oss alle etter floden". Under debatter er Gelius kjent for sin passiv-aggressive hersketeknikk. Der han sitter og ser sur ut mens motstanderene legger ut om sine saker. Deretter vil han slå hånden i bordet og utbryte: "Alle disse innfløkte løsningene, når alt kan løses med én flodbølge?"

Politisk program[endre]

Vannpartiet har ikke proklamert et bestemt syn på finanspolitikk, miljøpolitikk, utenrikspolitikk, eller andre grener innen normalformen for politikk. Det eneste ratifiserte dokumentet partiet har publisert er et politisk manifest med tittelen: ”Skyll det bort”. Manifestet gir ikke noe klart signal om hva partiet akter å gjennomføre foruten om den store bølgen. Den første delen omhandler dagens globale politiske tilstand, problemene verden står ovenfor og behovet for en enkel løsning. Den andre delen forklarer mer spesifikt hvordan den planlagte bølgen skal virke. Partiet hevder at de med hjelp fra fysikere ved universitetet i Oslo har beregnet hvordan flodbølgen skal virke. En rekke mindre hydrogenbomber med en samlet verdi på 200 megatonn skal detoneres i Nordsjøen. Dette skal levere nok kraft til å danne en ”adekvat” flodbølge.

Flodbølgen vil dekke hele Norge, og i følge beregningene få konsekvenser for enkelte deler av Sverige, Russland, Danmark, England, Nederland, Island og Færøyene. Partiet hevder at det får bli et utenrikspolitisk problem til senere. Operasjonen skal budsjetteres med deler av statens pensjonsfond. Materialet skal kjøpes fra Russland, 20 % av kostnadene skal dilligeres til eventuell ”smøring”. Partiet venter en mindre inflasjon i tiden etter oppkjøpet, men tror ikke at det vil få større ringvirkninger for norsk økonomi på langsikt.

Kritikere[endre]

Motstanderene hevder at Vannpartiet overser det faktum at man, etter deres foreslåtte løsning, vil få et nytt, mye større problem. Jan Gelius har ved flere anledninger sagt at det dog ikke ville bli de norske stemmerenes problem å løse. "For dere," pleier han å si, "er alle problemer over."

Kjente tilhengere[endre]

Gud Fader, Den Allmektige, Himmelens og Jordens Skaper, Jesus Kristus, Noah, Aleksander Dale Oen, Kaptein Nemo, Fisken Nemo, Sputnik, Alle innbyggerene i Lofoten og Langesund, Fiskeprodusenten Findus,