Sundelenka

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk

Sundelenka er et konsept markedsført av Inger Marie Sunde, og er en lenke med innebygd GPS-mottaker, to-veis radio til politiet og en høyspentenhet med fjernkontroll for å ilegge straff for forseelse. Høyspentenheten kan brukes av politienheter for å paralysere bæreren, eller endog drepe vedkommende i akutte tilfeller. Bruken av sundelenker er ansett for å være humant og innenfor rettsstatens prinsipper. Personer som nekter å bære slike lenker kan straffes med bøter eller fengsel.

Det er allment antatt at Sundelenka har nært politisk slektsskap med Brustadbua.