Rettar for brukargrupper

Gå til: navigering, søk

Detter ei liste som viser brukargruppene som er definerte på wikien, og kva rettar dei har. Det kan finnast meir informasjon om dei ulike rettane.

 • Innvilga rettar
 • Tilbaketrukne rettar
GruppeTilgangar
(alle)
 • Endra eiga overvakingsliste. Merk at somme handlingane framleis vil leggja til sider utan denne retten. (editmywatchlist)
 • Endre sider (edit)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette nye brukarkontoar (createaccount)
 • Opprette sider (som ikkje er diskusjonssider) (createpage)
 • Redigere sine egne innstillinger (editmyoptions)
 • Redigere sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (editmyprivateinfo)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Sjå eiga overvakingsliste (viewmywatchlist)
 • Sjå endringsfilter (abusefilter-view)
 • Sjå misbruksloggen (abusefilter-log)
 • Sjå sider (read)
 • Slå på tofaktor-autentisering (oathauth-enable)
 • View the score of Polls (poll-score)
 • Vise sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (viewmyprivateinfo)
 • viewsystemstats (viewsystemstats)
Automatisk godkjende brukarar
 • Create Poll (poll-create)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Flytte hovudbrukarsider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Laste opp ei fil frå ei nettadresse (upload_by_url)
 • Nullstille feilede eller omkodede videoer så de blir gjeninnsatt i jobbkøen. (transcode-reset)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Vote on a Poll (poll-vote)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
Robotar
(liste over medlemmer)
 • Bli handsama som ein automatisk prosess. (bot)
 • Bruke API med høgare grenser (apihighlimits)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Få sine eigne endringar automatisk merkte som godkjende (autopatrol)
 • Mindre endringar på diskujsonssida gjev ikkje beskjed om at du har nye meldingar. (nominornewtalk)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Treng ikkje lage omdirigering frå det gamle namnet når sida vert flytta (suppressredirect)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
Byråkratar
(liste over medlemmer)
 • Døypa om brukarar (renameuser)
 • Endre alle brukarrettar (userrights)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Oppdatera spesialsider (refreshspecial)
 • Slå saman kontoar (usermerge)
 • Vert ikkje påverka av snøggleiksgrenser (noratelimit)
 • apc (apc)
 • spamregex (spamregex)
Brukarkontrollørar
(liste over medlemmer)
 • Sjekka IP-adressene til brukarar og annan informasjon (checkuser)
 • Sjå brukarkontroll-loggen (checkuser-log)
emailconfirmed
(liste over medlemmer)
rollback
(liste over medlemmer)
 • Snøgt rulla attende endringane til den siste brukaren som endra ei viss side (rollback)
staff
(liste over medlemmer)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
Administratorar
(liste over medlemmer)
 • Attopprett sider (undelete)
 • Avblokkera seg sjølve (unblockself)
 • Blokkere andre brukarar frå å redigere (block)
 • Blokkere brukarar frå å sende e-post (blockemail)
 • Bruke API med høgare grenser (apihighlimits)
 • Endra endringsfilter (abusefilter-modify)
 • Endra mellomwikidata (interwiki)
 • Endra vernenivå og verna sider (protect)
 • Endre andre brukarar sine CSS-filer (editusercss)
 • Endre andre brukarar sine JS-filer (edituserjs)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Endre verna sider (editprotected)
 • Flags user as exempt from welcome tool messages (welcomeexempt)
 • Flette sidehistorikkar (mergehistory)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisider (move-categorypages)
 • Flytte hovudbrukarsider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Få sine eigne endringar automatisk merkte som godkjende (autopatrol)
 • Gjennomfør utbyting av tekst på heile wikien (replacetext)
 • Importere sider frå andre wikiar (import)
 • Importere sider via opplasting (importupload)
 • Kan gjere endringar frå blokkerte IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Laste opp filer (upload)
 • Manage the Polls (poll-admin)
 • Markere endringar som godkjende (patrol)
 • Markere tilbakerullingar som robotendringar (markbotedits)
 • Masseslett sider (nuke)
 • Nullstille feilede eller omkodede videoer så de blir gjeninnsatt i jobbkøen. (transcode-reset)
 • Opprette nye brukarkontoar (createaccount)
 • Opprette og (de)aktivere tagger (managechangetags)
 • Overkøyre tittelsvartelista (tboverride)
 • Rediger andre brukere sine JSON-filer (edituserjson)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
 • Senda ei melding til fleire brukarar samstundes (massmessage)
 • Sjå detaljert loggføring om misbruk (abusefilter-log-detail)
 • Sjå lista over sider som ikkje er overvaka (unwatchedpages)
 • Sjå sletta sidehistorikk utan tilhøyrande sidetekst (deletedhistory)
 • Sjå sletta tekst og endringar i høve til sletta versjonar (deletedtext)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over ei eksisterande fil (reupload)
 • Slette tagger fra databasen (deletechangetags)
 • Slette og gjenopprette enkeltendringar av sider (deleterevision)
 • Slette sider (delete)
 • Slette sider med lange historikkar (bigdelete)
 • Snøgt rulla attende endringane til den siste brukaren som endra ei viss side (rollback)
 • Søk i sletta sider (browsearchive)
 • Treng ikkje lage omdirigering frå det gamle namnet når sida vert flytta (suppressredirect)
 • Vert ikkje påverka av snøggleiksgrenser (noratelimit)
 • Vise informasjon om pågående omkodinger (transcode-status)
 • Vise tittelsvartelisteloggen (titleblacklistlog)
 • dpl_param_delete_rules (dpl_param_delete_rules)
 • dpl_param_update_rules (dpl_param_update_rules)
 • namespaces (namespaces)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • spamregex (spamregex)
 • Kan ta vekk alle gruppene frå sin eigen konto
Brukarar
(liste over medlemmer)
 • Endra eigne CSS-filer (editmyusercss)
 • Endra eigne JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Endra innhaldsmodellen til ei side (editcontentmodel)
 • Endre sider (edit)
 • Flytta kategorisider (move-categorypages)
 • Laste opp filer (upload)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Oppdatera spesialsider (refreshspecial)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette sider (som ikkje er diskusjonssider) (createpage)
 • Rediger din egen bruker sine JSON-filer (editmyuserjson)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Reinse mellomlageret for sider (purge)
 • Senda e-post til andre brukarar (sendemail)
 • Sjå sider (read)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over ei eksisterande fil (reupload)
 • Vise spamfilterloggen (spamblacklistlog)

Navneromsbegrensinger

NavneromRettighet(er) som tillater at brukeren redigerer
MediaWiki
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
Gadget
 • Redigere tilleggsfunksjoners JavaScript- og CSS-sider (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Redigere tilleggsfunksjonsdefinisjonene (gadgets-definition-edit)