Systemmeldingar

Gå til: navigering, søk

Dette er ei liste over systemmeldingar i MediaWiki-namnerommet. Vitja MediaWiki Localisation og translatewiki.net om du ynskjer å bidra til den generelle omsetjinga av MediaWiki.

Filtrer
Filtrer etter tilpassingsgrad:    
Fyrste sidaFørre sidaNeste sideSiste sida
Namn Standardtekst
Gjeldande meldingstekst
1movedto2 (Diskusjon) (Set om) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Diskusjon) (Set om) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (Diskusjon) (Set om) Om
aboutpage (Diskusjon) (Set om) Project:Om
aboutsite (Diskusjon) (Set om) Om {{SITENAME}}
abusefilter (Diskusjon) (Set om) Konfigurasjon av endringsfilter
abusefilter-accountreserved (Diskusjon) (Set om) Denne kontoen er reservert for bruk av endringsfilteret.
abusefilter-action-block (Diskusjon) (Set om) Blokker
abusefilter-action-blockautopromote (Diskusjon) (Set om) Gjer om autopromotering
abusefilter-action-degroup (Diskusjon) (Set om) Fjern frå grupper
abusefilter-action-disallow (Diskusjon) (Set om) Nekt
abusefilter-action-rangeblock (Diskusjon) (Set om) Intervallblokker
abusefilter-action-tag (Diskusjon) (Set om) Merk
abusefilter-action-throttle (Diskusjon) (Set om) Avgrens endringssnøggleik
abusefilter-action-warn (Diskusjon) (Set om) Åtvar
abusefilter-autopromote-blocked (Diskusjon) (Set om) Handlinga har automatisk vorten identifisert som skadeleg, og vart ikkje tillaten. I tillegg vart nokre av rettane kontoen din hadde, fjerna mellombels av tryggingsårsaker. Ei kort skildring av misbruksregelen handlinga di braut er: $1
abusefilter-block-anon (Diskusjon) (Set om) anonymous users
abusefilter-block-user (Diskusjon) (Set om) registered users
abusefilter-blocked-display (Diskusjon) (Set om) Denne handlinga har automatisk vorten identifisert som skadeleg, og du har vorten hindra frå å gjennomføra ho. I tillegg har kontoen din og alle IP-adresser assosiert med han vorten blokkert frå å endra {{SITENAME}}. Om dette var ein feil, kontakt ein administrator. Ei kortfatta skildring av misbruksregelen som handlinga di utløyste er: $1
abusefilter-blocker (Diskusjon) (Set om) Endringsfilter
abusefilter-blockreason (Diskusjon) (Set om) Automatisk blokkert av misbruksfilteret. Regelskildring: $1
abusefilter-changeslist-examine (Diskusjon) (Set om) undersøk
abusefilter-degrouped (Diskusjon) (Set om) Denne handlinga har automatisk vorten identifisert som skadeleg. Difor vart ho ikkje tillaten, og grunna av mistanke om misbruk har kontoen din mista alle rettar. Om du meiner dette er ein feil, kontakt ein byråkrat med ei skildring om kva du gjorde, og rettane dine kan verta gjevne tilbake. Ei kortfatta skildring av misbruksregelen som handlinga di utløyste er: $1
abusefilter-degroupreason (Diskusjon) (Set om) Rettar fjerna automatisk av misbruksfilteret. Regelskildring: $1
abusefilter-deleted (Diskusjon) (Set om) Sletta
abusefilter-desc (Diskusjon) (Set om) Legg automatisk til heuristikk til endringar.
abusefilter-diff-backhistory (Diskusjon) (Set om) Attende til filterhistoria
abusefilter-diff-info (Diskusjon) (Set om) Grunnleggjande informasjon
abusefilter-diff-invalid (Diskusjon) (Set om) Kunne ikkje henta dei etterspurde verjsonane
abusefilter-diff-item (Diskusjon) (Set om) Element
abusefilter-diff-next (Diskusjon) (Set om) Nyare endring
abusefilter-diff-pattern (Diskusjon) (Set om) Filterreglar
abusefilter-diff-prev (Diskusjon) (Set om) Eldre endring
abusefilter-diff-title (Diskusjon) (Set om) Skilnader mellom versjonar
abusefilter-diff-version (Diskusjon) (Set om) Versjon frå $1 {{GENDER:$3|av}} $2
abusefilter-disabled (Diskusjon) (Set om) Avslege
abusefilter-disallowed (Diskusjon) (Set om) Denne handlinga har automatisk vorte identifisert som skadeleg, og vart difor ikkje tillaten. Om du meiner handlinga di var konstruktiv, informer ein administrator om kva du freista å få til. Ei kortfatta skildring av misbruksregelen som handlinga di utløyste er: $1
abusefilter-edit (Diskusjon) (Set om) Endrar endringsfilter
abusefilter-edit-action-block (Diskusjon) (Set om) Blokker brukaren og/eller IP-adressa
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Diskusjon) (Set om) Fjern stoda til brukaren som automatisk godkjend
abusefilter-edit-action-blocktalk (Diskusjon) (Set om) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
abusefilter-edit-action-degroup (Diskusjon) (Set om) Fjern brukaren frå alle privilegerte grupper
abusefilter-edit-action-disallow (Diskusjon) (Set om) Hindra brukaren frå å utføra handlinga
abusefilter-edit-action-rangeblock (Diskusjon) (Set om) Blokker /16-intervallet som brukaren kjem frå.
abusefilter-edit-action-tag (Diskusjon) (Set om) Merk endringa for vidare vurdering.
abusefilter-edit-action-throttle (Diskusjon) (Set om) Gjennomfør berre om brukaren gjer det fleire gonger
abusefilter-edit-action-warn (Diskusjon) (Set om) Utfør desse handlingane etter å ha åtvara brukaren
abusefilter-edit-bad-tags (Diskusjon) (Set om) Eitt eller fleire av merka som du valde er ikkje gyldige. Merke skal vera korte og dei skal ikkje innehalda spesialteikn.
abusefilter-edit-badfilter (Diskusjon) (Set om) Du oppgav eit filter som ikkje finst
abusefilter-edit-badsyntax (Diskusjon) (Set om) Det finst ein syntaksfeil i filteret du oppgav. Resultatet frå fortolkaren var: <pre>$1</pre>
Fyrste sidaFørre sidaNeste sideSiste sida