Riksmål

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk

Riksmål, eller meir presist, bastarddansk, er eit konservativt skriftspråk som er mest vanleg i hovudstaden Oslo og dei andre byane som ein gong på 1400-talet på feigt vis kapitulerte for 20 danske båtturistar på fyllatur. Riksmål liknar difor dansk, men med eit meir skrullete preg. Ein må difor vera observant når ein snakkar med mennesker som grunna låg sjølvtillit forsøkjer å nærma seg det danske skriftspråket i talemål, dei vil uansett legning, høyrast ut som homofile.

Døme frå Frogner, Oslo:

Jeg må få beklage på det dybeste for denne avbrydelse, men hvor meget er klokken blivet?
Den har blivet kvart over femten. Noget mer?
Ja, beklager, men hvorledes kommer jeg mig fra Majorstuen til Bekkestuen?
De må ta bus til Brugaten og derefter trik til Bekkestuen. Men det undrer mig hvorledes det har sig at De ytrer ønske om at rejse kollektivt.
Limousin-chaufeureren befandt sig i Munkegaten i går og jeg er redd han har blivet påvirked av det udannede østkantsprog, eller noget enda mer ille.
Det var ikke gode nyheder, De får skaffe Dem en ny chaufeur.

Riksmål er altså særs populært blant "fine fruer" og mannlige homofile. Dette heng naturleg nok saman med at alle hokjønnsord er bytta ut med hankjønnsord. Navnet riksmål har sin bakgrunn i at språket opprinneleg var særs populært blant dei rike, særleg blant dei rike fruene i Holmenkollåsen (dette skyldes faktisk ein litt morosam misforståelse, da dei trudde dansk tyda danna). Riksmål er av ein eller annan grunn også særs populært blant bergensarar av alle klassar, sjølv om desse skulle ha dei beste forutsetningar for å lære seg skikkeleg nynorsk. Jaja, dumt for dei (dei trur jo enno at Bergen er eit land)...

Riksmål er særs eigna til bruk i samanhengar der ein må produserte store mengder tekst med svært lite innhald. Det er også favorittspråket til personar med ein IQ mindre enn 75, og som av den grunn ikkje klarar å tileigne seg eit skikkeleg språk som til dømes norsk. Det har vore spekulert i at dette kan være noko av forklaringa på språkets popularitet i Bergen.

Riksmål er ikkje heilt det same som bokmål. Bokmål er berre ein lettare harryfisert variant av riksmål.

Eit beslekta fenomen er svorsk. Medan riksmål/bokmål er ei bastardblanding av dansk og norsk, så er svorsk ei bastardblanding av norsk og svensk. Likt riksmål/bokmål, så har også svorsk sitt opphav i mindreverdkompleks blant dette språkets brukarar. Det vil seie at det i utgangspunktet var blant nordmenn dette språket oppsto. Ulikt riksmål/bokmål, så har imidlertid ikkje svorsk utvikla nokon eigen grammatikk. Språket vil derfor variere frå brukar til brukar.

Blant svenskar brukast svorsk i dag primært blant Star Tour sine turleiarar i utlandet.