Overflødighet

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk
Visste du at... dette er ein artikkel om overflødighet?

Overflødighet er den unødvendige bruken av endten meningsløs, tutologisk eller unytteg utsagn, der man gjentar, i fordobling, det samme, identiske, tidlegare nemnte elementane eller ting om og om og om igjen, hinsidast kva som trengs, skulle vere nødvendig eller kva uttrykkjet kravar for å forklare, gjere rede for eller omfatte den tiltenkte, impliserate meininga av kva man ønskjer å formidle, føre, meddele eller underrette. Dette kan henvisast, refererast eller siktast til å vere overflødig. Vanlegvis, er det ofte vanleg i overflødighet å repetere (gjenta), enkelte gongar med forskjellege formuleringar, setningar eller ord, den samme idéen eller resonnementet, dermed erklære eller fremstille sine tankar på nytt, nokre gongar reformulere eller omskrive segsjøl og komme med samme uttrykk to gongar, eller dobbelt opp, eller, nokre gongar, trippelt (tre gongar; dermed trippelt), eller alle nummer av overdreven, utsvevande erklæringar som er meir enn null (0/Nada/Zero/summen på bankkontoen din/osv).

smetten