Nasknatis

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk

[[1]]Nasknatis stammer fra det norske ordet "å naske" og "natis" som er en is basert på furubark. Nasknatis var opprinnelig nasking av natis, men er nå et hemmelig budskap. Andre forklaringer for ordets opprinnelse er blant annet: Nas(knat)i(s) bakfra (s) + (tank) = stank, da ligger vi igjen med NASI. Nasknatis bakfra er Sitanksan som på urpersk betyr "hemmelig". I Norge har Nasknatis stor utbredelse og strekker seg fra Trøndelag til Nordre Voss. Nasknatis har ingen stor status i det norske språk og blir ikke sett på som godt norsk.

Opprinnelse[endre]

Enkelte kilder viser til at Nasknatis hadde sitt utspring i en elv, andre mener at den var en del av Nilen. Dette er mye diskutert, men man har kommet fram til at Nasknatis IKKE kan fordampe. Nasknatis som begrep er kun blitt tatt i bruk i Norge. Spesielt fordi det ikke lar seg uttale på riktig måte på andre språk. Nasknatis nevnes hele 9873 ganger i boken "Living as a White" av Michael Jackson. Dette er nok en grunn til at boken aldri ble publisert. Enkelte hevder at kongeparret satt på hemmeligheten, men etter at den norske etterrettningstjeneste undersøkte kongeparrets stoler kan vi konstantere at dette er feil.

Omfang[endre]

Nasknatis er lite brukt, til tross for en høvdisk fortid har ordet forfalt og mange mener at det lenger ikke kan brukes, det finnes for eksempel ikke i ordboka og kan kun en sjelden gang skimtes på enden av toalettpapiret etter at du har tørket deg. Nasknatis er som ord veldig bredt og abstrakt og kan bety alt fra "jeg elsker deg" til "homo!". Det er derfor ordet i seg selv ikke er blitt veldig populært, i den grad da det er et uberegnelig ord.

Nasknatis under 2. verdenskrig[endre]

I følge jødisk tradisjon er det en synd å ta seg inn i en synagoge uten å først synge Nasknatis 150 ganger mens man gynger fra side til side. Under 2. verdenskrig mente Hitler at dette snarere var en bespottelse av kristendommen. I Tyskland og andre Nazist-styrte land, ble ordet forbudt. Straffen for å si ordet varierte på straffemennenes humør, men henrettelse var tillat. I den tidligste perioden av Nazi-regimet ble jøder som sa Nasknatis urinert på av sin kone mens han gravde en hel åker. Etter den andre verdenskrig var desverre alle papirer om strafferammer etc. rundt ordet Nasknatis brennt. Vi kan derfor bare si noe om Nasknatis utifra det øyenvittner mm. har sagt.

Nasknatis i dyrelivet[endre]

Enkelte hevder at insektet Bukspyttkneleren stammer fra ordet Nasknatis, på latin heter den nemmelig Naskila Naturis, noe som er merkelig likt Naskantis. Ellers er Nasknatis lite brukt.

Fakta[endre]

  • Nasknatis brukes kun i ikke informative settninger og kan kun brukes hvis verbet tar presens i ubunden form av infinitiv.
  • Brukes som skjellsord mot snegler. (Ikke vent respons)
  • Nasknatis bor i enebolig.
  • Nasknatis tar ikke akussativ i 2. grad av perfektum partisipp.
  • Nasknatis var en del av Hitlers begrunnelse for massedrap av jødene.

Av Kakevoldtekt