Knutslov

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk

Knuts lov er ei sentral lov i norsk strategiarbeid, og definerer grensene for titlar på styringsdokument. Lova er oppkalla etter, og formulert av, Knut Melvær. Regelen er som fylgjer: «Når tittelen på styringsdokumentet ikke passer inn i én tweet, er den for lang.» Brot på denne lova gjev ingen formelle konsekvensar, sidan den ikkje er del Noregs lover vedtekne av Stortinget. Men sidan lova har stor oppslutnad i det norske folk, vil brot medføra sosiale sanksjonar som langt på veg kan jamførast med fredløyse.