Kebabmåse

Frå Ikkjepedia
Gå til: navigering, søk
Navn=Kebabmåse
Norsknavn=fiskemåse
Vitenskapsnavn=Larus canus


Kebabmåse i Belgia

Kebabmåse, og kjent som måseplagen, er eit rellativt nytt fenomen og vart i Norge rapportert så vidt man veit først gong i Tromsø den 28.6.2002 i avisa Norlys der kommunestyret debaterte å forby mating av bymåsane fordi dei var blitt ein så stor plage. Navnet kebabmåse ble første gang brukt to år senere, den 28.6.2004 i Norlys. Fenomenet er og blitt rapportert i fleire norske kommuner/byer, som Horten, Namsos og Bergen.

Hva kjennetegner kebabmåsen?[endre]

Den kjennetegnes med særleg aggresive måser som enten aleine eller i flokk angriper menneskjer og prøver å stele kebaben eller annen mat man spiser ute. Det er spesielt i byenes sentra at fenomenet opptrer, og ettersom gatekjøkken oftest er plasert i bysentra, har koblingen til kebab blitt naturlig når man skulle gi fenomenet et navn, særlig fordi kebab hadde blitt introduset i vesten samtidig som da fenomenet oppsto.

Det er særleg fiskemåsen som angriper, men også andre måsearter som gråmåse eller svartbak og varianter er blitt observert.

Hvor starta dette?[endre]

Men begynte fenomenet i Tromsø? Denne rapporten frå [BBC] blei rett nok skrevet den 25.5.2004, nesten to år seinare enn den i Norlys, men forholdene den beskriver, er så langt verre enn dem i Tromsø at det hele må ha starta her i Aberdeen i Skottland. Då skrevet vel ein måned tidligare, og antyder at fenomenet med angripende fugler som går laus på menneskjer og skader dem og en dog angriper biler faktisk har akselerert i fleire år i Skotland. Men sida 2004 har fenomenet spredd seg over det meste av Vesteuropa og Israel og er og blitt observert i USA og Canada.

Hvor er fenomenet ikke observert?[endre]

I kebaben hjemland, Tyrkia, er dette fenomenet underlig ikkje observert. I andre land hvor kebab og lignande mat spises og som har kollonier av fiskemåse og gråmåse. Eit muleg unntak her er Israel der fenomenet og seies å ha blitt observert. Men ingen har hittil kommet med noko allment godtatt forklaring på fenomenet.

Fem hypoteser som forklarer kebabmåsen[endre]

Det har i norske avisar i leserinnlegg blitt lansert fleire hypoteser. Og her er nokon av dem, basert på byen Tromsø som fenomenets norske opphav.

  • Ungdommen er meir grisete no enn før og berre slenger halvspiste kebab frå seg i gatane og slik har man vendt kebabmåsen til å spise og få smakenkebab.
  • Det må ha skjedd ein lokal genetisk mutasjon hos måsen som gjøyr at den foretrekker kebab fremfor tradisjonell mat som fisk.
  • Fisken i havet er blitt oppfiska på grunn av rovfiske og no får vi vanlige borgere svi.
  • Tyrkerane som lager kebab i Tromsø har endra oppskrifta slik at også måsen liker den.
  • Fordi huskatten er blitt utrydda frå bysentra av dyrebeskyttelsen, føler måsen ingen frykt lenger og har flytta inn.

Drøfting av hypotesane[endre]

Som vanleg med folkelige hypotesar, så kan dei alle ha noko for seg, og man må derfor ta dem alvorleg. Dei skal drøftes etter tur. Ein av dem kan jo være sann.

  • At ungdom i plagede byer er blitt så grisete, kan lett tilbakevises ved å vise til at når disse samme ungdommane opptrer som turister i f. eks. tyrkiske turistbyer, så er dei om mulig enda meir grisete, mange raver omkring fulle av billig alkohol og strør om seg på gatene og torvene med billig kebab. Og dette har pågått i meir enn 20 år. Likevel blir ingen plaga av kebabmåser der.
  • Det her får oss til å sjå på den andre hypotesen, at måsen er lokalt mutert til å foretrekke kebab framfor fisk. Påstanden vart fremsatt i litt fordekt form av ein professor i biologi. Det er muleg at det har skjedd ein mutasjon hos ein enkel fugl, men hvis dette er tilfelle, så vil det muterte genet ta svært lang tid før det kan spre seg over store deler av den vestlige verden, antagelig fleire hundre år. Og om denne mutasjonen skjedde for fleire hundre år siden, så burde det muterte genet for lengst ha nådd Tyrkia ettersom de aktuelle måseartene vandrer over hele verden, den er jo en trekkfugl. Ettersom dette ikke har skjedd, kan ikke denne hypotesen heller være riktig.
  • Nå er det ikke bare måser som spiser fisk. Hvis havet er tomt for fisk, hvorfor er det bare måsene som søker til byen? Det vanlige er at om det blir for lite mat for dyr og fugler, så skjer det en massedød blandt dem. Men dette har ikke skjedd. Dessuten sier alle fiskere at det er ikke mindre fisk i havet nær kysten nå enn det var for 10 eller 20 år siden, faktisk heller mer, og man har vansker med å få levert all fisken. Denne hypotesen om fiskenød kan derfor heller ikke være riktig.
  • En påstand at invandrere har endret oppskriften på kebab for å få frem en mer måsevennlig kebab, faller vel på sin egen urimelighet. Alle som har spist ekte tyrkisk kebab i Tyrkia, har vel neppe kjent noen forskjell, den norske kebab inneholder de samme ingredienser som ekte tyrkisk. Man kan jo ellers enkelt teste hypotesten ved å kjøpe en ekte Tyrkisk kebab den siste dagen man er i Tyrkia som turist, ta den med seg i flyet og så legge den på på torget om kvelden når man er kommet hjem. Så får man se hva som skjer. Vil måsen spytte den ut igjen?
  • Man står da tilbake med den siste hypotesen, at måsen har flyttet inn til byen fordi alle kattene er blitt utryddet av dyrebeskyttelsen. Men denne hypotesen møter enorm motstand, å fremsette den oppfatter svært mange som en fornærmelse, en provokasjon, og avisene nekter å sette den på trykk. Det er umulig å få frem noen motargumenter. Hypotesen blir bare møtt med en uhyggelig stillhet. Hvorfor er det slik? Her må man gå litt dypere inn i materien.